ODKRYJ PROFESJONALNE USŁUGI BADAWCZE

AFFLUENT SEGMENT

FINANSE MSP

MOTO SCAN

O FIRMIE

Firma QUALIFACT. Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych przedsiębiorstwach badawczych. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy możemy zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.

 

O wyjątkowości QUALIFACT decyduje zespół ludzi mających wieloletnie doświadczenia w badaniach marketingowych, badaniach naukowych oraz doradztwie gospodarczym. Dzięki temu możemy Państwu zagwarantować profesjonalne usługi i doradztwo.

 

OFERTA

Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych. W ramach badań indywidualnych dostosowujemy projekt badawczy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta, który może uczestniczyć w każdym etapie tworzenia badania.

 

BADANIA

 ILOŚCIOWE

badania telefoniczne (CATI)

 

bezpośrednie wywiady osobiste (PAPI lub CAPI) korzystając z sieci ankieterów w całym kraju

 

wywiady internetowe (CAWI)

 

 

BADANIA

JAKOŚCIOWE

badania typu Tajemniczy klient;

badania satysfakcji klienta;

 

indywidualne wywiady pogłębione (IDI);

 

badania fokusowe (FGI).

 

 

BADANIA ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH

analizy danych zamieszczanych przez GUS;

 

analizy rynku w oparciu o materiały prasowe oraz Internet;

 

 

 

Zainteresowany naszą ofertą ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

AFFLUENT SEGMENT

W Polsce notuje się najszybsze tempo przyrostu osób zamożnych w Europie. O segment zamożnych klientów walczą niemal wszystkie instytucje finansowe. Osoby z tej grupy korzystają z największej ilości produktów, najszybciej akceptują nowości finansowe oraz utrzymują najwyższe salda na rachunkach. Wielu z nich to prywatni przedsiębiorcy, menedżerowie, przedstawiciele wolnych zawodów, osoby o rozległych potrzebach finansowych.

 

Najbardziej aktualny i wyczerpujący obraz potrzeb, zwyczajów i preferencji klientów zamożnych zawiera system badawczy AFFLUENT SEGMENT.

Badanie AFFLUENT SEGMENT to cykliczne badanie realizowane przez nas w zakresie usług bankowych, ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych.

 

Autorzy raportów dysponują danymi dotyczącymi tego rynku od ponad 15 lat. Uzupełnieniem systemu badawczego Affluent Segment jest opracowanie analityczne powstałe na bazie źródeł wtórnych: Modele obsługi klientów zamożnych. Praktyki światowe [realizowane co 2 lata].

FINANSE MSP

Dla sektora bankowego oferujemy dwa systemy badań syndykatowych z możliwością indywidualnych pytań:

 

FINANSE MSP: Cele i cechy projektu

 

Cel projektu:

Stworzenie podstaw informacyjnych dla strategii segmentacyjnych, strategii produktowych, cenowych, dystrybucji i promocji, a także dla programów operacyjnych banków, skierowanych do sektora MSP.

 

Cechy projektu:

Kompletność, aktualność:

Cały sektor MSP w ramach jednego projektu. Dodatkowo informacje ze źródeł wtórnych charakteryzujące polski sektor MSP

 

Nowoczesność:

Przy projektowaniu badań wykorzystano najnowsze opracowania dotyczące finansów behawioralnych, analizy rachunków bieżących oraz innowacji  wprowadzanych przez wiodące banki świata (specjalizujące się w obsłudze sektora MSP), a także aktualne publikacje branżowe z USA i Wielkiej Brytanii.

 

Elastyczność:

Banki zainteresowane wyłącznie jednym segmentem mogą  zamówić analizy dotyczące tylko tego segmentu (np. firmy MIKRO).

 

Indywidualizacja:

Możliwość prowadzenia indywidualnych analiz wg kryteriów zdefiniowanych przez Bank.

 

Badanie realizowane jest systematycznie co 12 miesięcy od 2006 roku.

 

W ofercie są dwa niezależne raporty:

1. Finanse MSP - Rynek usług bankowych

2. Finanse MSP - Rynek usług ubezpieczeniowych

MOTO SCAN

Badanie Moto Scan to syndykatowe badanie rynków motoryzacyjnych. Badanie realizowane jest co roku w okresie październik/listopad na reprezentatywnej próbie kierowców - właścicieli samochodów osobowych. Badanie realizowane jest na obszarze całej Polski metodą wywiadu bezpośredniego. Próba badawcza wynosi minimum 1000 wywiadów. Badanie to prowadzone jest cyklicznie od 2006 roku. W efekcie badania powstają trzy niezależne raporty obrazujące trzy rynki związane z motoryzacją: stacje benzynowe, oleje silnikowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

 

Dla zainteresowanych oferujemy trzy niezależne raporty:

1. Moto Scan - Rynek olejów silnikowych

2. Moto Scan - Stacje benzynowe

3. Moto Scan - Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

 

Każdy z raportów stanowi odrębną całość, a pakiet wyników towarzyszący raportowi zawiera: raport szczegółowy (doc, pdf), raport  tabelaryczny (xls), prezentację wyników oraz bazę danych. Istnieje możliwość zamówienia również raportu indywidualnego, dostosowanego do konkretnych potrzeb np. raport dotyczący miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców, dotyczący wsi, dotyczący samochodów powyżej 5 lat itp. Dodatkowo posiadając bazy danych danych z lat wcześniejszych istnieje możliwość przygotowania raportu dotyczącego trendów na poszczególnych rynkach.

ZESPÓŁ

Zespół firmy tworzą osoby związane z badaniami rynkowymi od 1995 roku. Zespół na co dzień, poza firmą Qualifact, związany jest również z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie prowadzi zajęcia dotyczące badań rynkowych, marketingu instytucji finansowych oraz marketingu relacyjnego. W oparciu o badania Qualifact powstały liczne artykuły i opracowania dotyczące usług bankowych w sektorze MSP, zamżnych klientów oraz szeroko pojętego rynku usług finansowych i motoryzacyjnych.

KONTAKT

Tel. (mob.): 608 595 504

Tel./Fax: 58 523 12 41

e-mail: qualifact@qualifact.pl

QUALIFACT. Badania Rynkowe i Doradztwo sp. z o.o.

ul. Lęborska 3B

80-386 Gdańsk

KRS:0000250193

Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ w Gdańsku

NIP:5842572395

kapitał zakładowy: 51 000 PLN

 

© Qualifact 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Projekt i wykonanie: Out Loud - The Creative Company

 

Dla sektora bankowego oferujemy dwa systemy badań syndykatowych z możliwością indywidualnych pytań:

 

FINANSE MSP: Cele i cechy projektu

 

Cel projektu:

Stworzenie podstaw informacyjnych dla strategii segmentacyjnych, strategii produktowych, cenowych, dystrybucji i promocji, a także dla programów operacyjnych banków, skierowanych do sektora MSP.

 

Cechy projektu:

Kompletność, aktualność:

Cały sektor MSP w ramach jednego projektu. Dodatkowo informacje ze źródeł wtórnych charakteryzujące polski sektor MSP

 

Nowoczesność:

Przy projektowaniu badań wykorzystano najnowsze opracowania dotyczące finansów behawioralnych, analizy rachunków bieżących oraz innowacji  wprowadzanych przez wiodące banki świata (specjalizujące się w obsłudze sektora MSP), a także aktualne publikacje branżowe z USA i Wielkiej Brytanii.

 

Elastyczność:

Banki zainteresowane wyłącznie jednym segmentem mogą  zamówić analizy dotyczące tylko tego segmentu (np. firmy MIKRO).

 

Indywidualizacja:

Możliwość prowadzenia indywidualnych analiz wg kryteriów zdefiniowanych przez Bank.

 

Badanie realizowane jest systematycznie co 12 miesięcy od 2006 roku.

 

W ofercie są dwa niezależne raporty:

1. Finanse MSP - Rynek usług bankowych

2. Finanse MSP - Rynek usług ubezpieczeniowych

BADANIA ILOŚCIOWE

 

badania telefoniczne (CATI)

 

bezpośrednie wywiady osobiste (PAPI lub CAPI) korzystając z sieci ankieterów w całym kraju

 

wywiady internetowe (CAWI)

 

BADANIA JAKOŚCIOWE

 

badania typu Tajemniczy klient;

badania satysfakcji klienta;

 

indywidualne wywiady pogłębione (IDI);

 

badania fokusowe (FGI).

 

BADANIA ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH

 

analizy danych zamieszczanych przez GUS;

 

analizy rynku w oparciu o materiały prasowe oraz Internet;